Tiến Độ Xây Dựng Đô Thị Louis City Ngày 28/07/2017

Tiến Độ Xây Dụng Dự Án Louis City Ngày 28/07/2017, Ngày
28/07/2017 Các Hạng Mục Của Dự Án Louis City Đã Dần Hoàn Thiện  Cơ Bản.

Dự án Louis City gồm có 475 căn Shop House & Liền kề DT: 120m2/căn.
Louis City còn có 28 căn biệt thư DT: 200m2/căn

tiến độ thi công louis city
tiến độ thi công louis city
tiến độ thi công louis city
tiến độ thi công louis city
tiến độ thi công louis city
tiến độ thi công louis city
tiến độ thi công louis city
tiến độ thi công louis city
Tiến Độ Xây Dựng Đô Thị Louis City Ngày 28/07/2017
Xếp hạng bài viết